Vändtia – Så här fungerar det

Du spelar Vändtia med mellan 2 och 8 spelare med en kortlek utan jokrar.  Ett riktigt roligt spel som gör att du kan ha en trevlig stund med dina vänner.

Regler för Vändtia

För att kunna spela Vändtia måste du ha en kortlek och några motspelare. Varje spelare får totalt 9 kort. Tre ska ligga med baksidan uppåt och tre ska ligga på dessa med framsidan uppåt. Korten med baksidan uppåt är hemliga för alla spelare, även för spelaren som har korten.

Resten av korten har du i handen och du får byta ut de öppna korten på bordet med kort från handen. Spelaren med lägst valör börjar och om flera har samma valör räknas hjärter som lägst. Spelet går sedan medurs och ett högre kort eller i samma valör måste läggas av nästa spelare.

Om man inte har ett kort man kan lägga får man ett chanskort från högen. Om man fortfarande inte kan lägga ett kort måste man plocka upp hela högen. När plockhögen är borta och man blivit av med alla korten från handen får man spela med korten från på bordet, först de tre öppna korten och sedan de tre dolda korten. Måste man plocka upp högen på bordet måste man spela med dem först.

Vad innebär Vändtia?

I kortspelet vändtia hittar du både special kort och mycket annat. Har du kort i samma valör får du lägga dem tillsammans. Tvåor kan läggas på allt och sänker spelet till två igen. Fyrtal vänder bort högen och likaså tior. När högen är borta lägger spelaren ett valfritt nytt kort.

Sammanfattade regler för Vändtia

 • Alla spelare får 9 kort, 3 dolda, 3 öppna och 3 på handen.
 • De öppna korten kan bytas ut mot kort på handen.
 • Spelaren med lägst valör börjar, om flera spelare har samma valör är hjärter lägst.
 • Nästa spelare ska lägga ett kort i samma valör eller högre.
 • Om det inte går får spelaren ta ett chanskort från högen.
 • Går det fortfarande inte att lägga måste spelaren ta upp högen.
 • Fyrtal vänder bort hela högen.
 • Tior vänder bort högen.
 • 2or kan läggas på allt.
 • Vinnaren är den som blir av med alla korten först.
 • Man ska alltid ha 3 kort på handen om det finns kort i plockhögen.

Att tänka på när man spelar Vändtia

Det är viktigt att tänka på att man enbart får spela med korten på bordet när man inte har några kort på handen.

Så här räknar du poäng i Vändtia

I Vändtia finns det inga poäng utan vinnaren är den som blir av med alla kort först.

Så kommer du igång med Vändtia

Du behöver en kortlek för att komma igång med Vändtia och någonstans att sitta.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *